Predstavnici i zamjenici Studentskog zbora

Predstavnici i zamjenici Studentskog zbora za akademsku 2020./2021. godinu izabrani su u periodu od 1. do 13. listopada 2020. godine. Izbori su se odvili u prostorijama Veleučilišta u Bjelovaru. 

Izabrani predstavnici stručnog studija Mehatronike:

  1. godina: Antonijo Dabac
  2. godina: Ivan Lovreković
  3. godina: Ivan-Sebastijan Osman

Izabrani predstavnici stručnog studija Sestrinstva:

  1. godina: Bernard Viljevac
  2. godina: Ivan Lalić
  3. godina: Anamaria Jukić

Izabrani predstavnici stručnog studija Računarstva:

  1. godina: Martin Cindrić
  2. godina: Filip Šavorić
  3. godina: Tony Mostovac

 

 
  Studentski zbor