Predsjedništvo

Matea Ivanković, studentica 1. godine stručnog studija Računarstva
e-mail: mivankovic1@vub.hr

Ana Weller, studentica 2. godine stručnog studija Sestrinstva
e-mail: aweller@vub.hr

Danijela Barukčić, studentica 1. godine stručnog studija Računarstva
e-mail: dbarukcic@vub.hr

Alen Markesina, student 2. godine stručnog studija Mehatronike
e-mail: amarkesina@vub.hr

 
  Studentski zbor