Članovi stručnog vijeća

Filip Šavorić, student 2. godine stručnog studija Računarstva
e-mail adresa: fsavoric@vub.hr

Anamarija Jukić, studentica 3. godine stručnog studija Sestrinstva
e-mail adresa: ajukic@vub.hr

Michael Zorić, student 3. godine stručnog studija Mehatronike
e-mail adresa: mzoric@vub.hr

 
  Studentski zbor