Predsjednik Studentskog zbora

Filip Šavorić, student 2. godine stručnog studija Računarstva

 

e-mail adresa:  fsavoric@vub.hr

 
  Studentski zbor