Predsjednik Studentskog zbora

Alen Markesina, student 3. godine stručnog studija Mehatronike

 

e-mail adresa:  amarkesina@vub.hr

 
  Studentski zbor